La realizarea acestui volum am primit un însemnat ajutor prietenesc. Cea mai importantă contribuţie a venit din partea cititorilor interesaţi – elevi, studenţi, doctoranzi, profesori, care au citit critic manuscrisul sau o primă imprimare provizorie a acestuia, şi care au făcut extrem de pertinente propuneri de ameliorare stilistică sau informaţională. Aduc vii mulţumiri în special pentru Christine WendtHansen, Johanna Ladda, Gabriele Intemann, Lutz Gerding, Dietmar Roth, Andreas Hedwig, Konrad Elmenhăuser, Syvelin Wissmann, Viorel Roman, Inge Lemke, Martin Koroll, toţi din Bremen. Alţii m-au ajutat cu încurajări prieteneşti; şi acestora le mulţumesc. Gabriele Intemann şi Lutz Gerding au ajutat la redactarea anexelor; aceştia doi şi alături de ei Viorel Roman şi Johanna Ladda au citit corectura, preluată după ei de Christine Wendt-Hansen şi de fiul meu Dieter. Mulţumirile aduse acestora îi absolvă totuşi de responsabilitatea pentru greşelile rămase; acestea cad în exclusivitate în sarcina autorului. Doamna Renate Brock, din Bremen, a căutat cu răbdare şi dintr-o perspectivă şi mai avizată posibilităţi de îmbunătăţire a diferitelor redactări, ridicând, în calitate de lector critic, nivelul lizibilităţii textului. Îi mulţumesc şi ei în mod special, în primul rând pentru faptul că în timpul unui sejur prelungit al autorului în SUA a introdus în manuscris numeroase completări şi dezvoltări trimise de peste Atlantic. Volumul a câşigat în claritate şi în urma unui sejur mai lung al autorului în SUA, ca profesor Fulbright, în 1985/1986. Acestei perioade i se datorează în primul rând o globalizare de mai mare anvergură a perspectivelor asupra istoriei universale, realizată sub influenţa unui reprezentant de marcă al istoriografiei universale din SUA, William H. McNeill, căruia îi mulţumesc cu acest prilej. Rezultatul acestei noi perspective îl reprezintă extinderea ideii de continent, marcată prin apariţia sintagmelor „Clasicismul eurasiatic” şi „Evul Mediu eurasiatic”. Dincolo de aceste mulţumiri generale aduse lui William H. McNeill, este necesar să precizez că, deşi în carte am renunţat în mod voit la note, mam considerat obligat să ofer în locurile esenţiale câteva informaţii asupra sursei (McNeill) – prin folosirea unor paranteze rotunde, fără titlu sau pagină. Din păcate, nu există încă în limba.

Articolul precedentZici că nu mai ai haine?
Articolul urmatorDe ce este atat de greu sa te concentrezi acum